دور و بر همه ی ما ، آدمای گمنامی هستن که فراموش شده اند

اطرافمون رو که دقیقتر   ورق بزنیم،  افرادی رو میبینیم که ناگفته مانده اند و ناگفته رفته اند. و این روال همیشه ادامه داشته و دارد و خواهد داشت. فقط هم یه گمنام میتونه بفهمه که به سر بقیه گمنامها چی اومده و چی نیومده.

در واقع فراموشی، روایت همه ی ماهاست، ماهایی که حرفمون در جایی نوشته نشده . ماهایی که حرفمون در گوشی ، گفته نشده. ماهایی که حرفهامون رو باید از چشامون خوند. حرفها هم که چهارگزینه ای نیستن که کسی بخواد ، گزینه ی درست رو  انتخاب کنه!! بعضی حرفها ، تحفه ی درویش است.

بعضی حرفها ، سبزند، و می رویانند جوانه ی دل آدمها را .

بعضی حرفها ، موجند و به حرکت در می آورند کشتی به گل نشسته ی روزمرگی بعضی از آدمها را

بعضی از حرفها ، را فقط باید در نگاه  یک گمنام خواند .

محبوبه شریفی

منبع : سپید شاید هم آبی |دور و بر همه ی ما ، آدمای گمنامی هستن که فراموش شده اند
برچسب ها : حرفها ,بعضی ,ماهایی ,بعضی حرفها ,نشده ماهایی ,گمنامی هستن ,آدمای گمنامی