اگر هر لحظه ی انتظار را یک درخت بدانیم
من از همه جنگلبان ها ، جنگلبان ترم!!!!
تمام زندگیم به انتظار گذشت!!
تمام زندگی را در لابلای درختانی گذراندم که
با دستان خود!!!
آب داده ام
پرورش داده ام

به سر میبرم در جنگلی از انتظار ...

 

23/10/94 - چهارشنبه

منبع : سپید شاید هم آبی |جنگلبان ...
برچسب ها : جنگلبان